Ulrika Lindqvist

Schine Pill Popper blev i mars 2015 godkänd som lättanvänd. Ulrika Lindqvist från Schine Innovation i Falun berättar att för dem är godkännandet från Reumatikerförbundet ett kvitto på att de lyckats ta fram en produkt som är enkel och fungerar bra för personer med nedsatt handfunktion.  

Schine är ett familjeföretag som genom åren tagit fram innovativa produkter, främst inom skyddsindustrin i skogen. Nu lanserar vi ett hjälpmedel för att ta ut tabletter ur blisterförpackningar, Schine Pill Popper. Idén till vår nya produkt kläcktes då en god vän till oss berättade om problemen hennes pappa hade vid dosering av sin medicin. Med skakiga händer och ett intag av 12 piller om dagen var det besvärligt att trycka ut tabletterna ur blisterförpackningarna och sedan dosera till rätt fack i pillerlådan.

För oss är godkännandet från Reumatikerförbundet ett kvitto på att vi lyckats ta fram en produkt som är enkel och fungerar bra för personer med nedsatt handfunktion. Genom att vi är nya i branschen kommer vi att kunna dra nytta av detta i vår marknads- och PR bearbetning.

Vi har kastat oss in i en för oss ny bransch och vi vill profilera oss som ett företag där den ergonomiska utformningen är av stor vikt vid produktutveckling. Feedbacken från testpanelen kommer att vara viktiga synpunkter att ta med då vi tar fram version 2 av Schine Pill Popper.

I dagarna får vi prov på en ny produkt under utveckling. Vi kommer sannolikt att anlita Unicum igen för ett test där vi på ett enkelt och effektivt sätt får nödvändig information för att utveckla en produkt med hög kvalitet och ergonomiskt tänk.

Vid lanseringen har vi fått mycket positiva reaktioner från marknaden och jag tror det är tack vare det arbete vi lagt ned på funktion och kvalitet. Det finns många hjälpmedel ute på marknaden idag men behoven av nya innovativa hjälpmedel kommer absolut att öka i framtiden. Framförallt där man utgår från brukarens behov vid utformningen och arbetar utifrån ett kvalitetsperspektiv.

Ulrika Lindqvist, 16 april 2015