Reumainstruktörer

”Kunskap som gör skillnad”, utbildade patienter undervisar i vård och vårdutbildningar.

Reuma Utveckling AB och Reumatikerförbundet genomför utbildningar inom diagnoserna reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterew, för personal inom hälso- och sjukvården samt vid vårdutbildningar m.m.

Tillsammans kommer vi 2015 att genomföra cirka 90 utbildningar i hela landet. Utbildningarna erbjuds som en del i vårdutbildningar och till personal inom primärvården. Instruktörsverksamhetens syfte och målsättning är tidig upptäckt/diagnostisering av reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit/Bechterews sjukdom (AS), förbättrad behandling och ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoser.

Fakta

Instruktörsverksamhetens syfte och målsättning

  • Tidig upptäckt/diagnostisering av RA, Artros och AS. 
  • Förbättrad behandling. 
  • Ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoser.

Målgrupp

  • Primärvården (läkare, fysioterapeuter med flera). 
  • Vårdpersonal under utbildning tex, medicine studerande.

Utbildningen 

  • Utbildning ges enskilt för varje diagnos eller i kombination allt efter era behov. 
  • Utbildningen innehåller föreläsning av specialist (läkare, fysioterapeut) samt praktisk undervisning av instruktör.
  • Utbildningen hålls på er arbetsplats eller enligt önskemål. 

Bokning och kostnader

Reuma Utveckling AB sluter avtal med berörda utbildningsinstitutioner enligt önskemål.

Vid frågor om bokning kontakta: Helèn Bäckafall. 08 505 805 19. E-post

Vid frågor om upplägg och pris kontakta: Leif Salmonsson, VD Reuma Utveckling AB 08-505 805 18, E-post

Svar på frågor

Vad är unikt med denna utbildning?

  • Specialutbildad patient (instruktör) undervisar tillsammans med reumatolog/ortoped och/eller fysioterapeut. 
  • ”Hands on” undersökningsteknik och diagnostisering

Om Reuma Utveckling

Reuma Utveckling AB är helägt av Reumatikerförbundet.