Våra tjänster

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar.

Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. 

Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/ eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. 

Sedan 2001 deltar mer än 1000 vårdpersonal per år i Reuma Utvecklings fortbildningskurser.