Samarbetspartners Lättöppnat

Reuma Utveckling ansvarar på uppdrag från Reumatikerförbundet för att företagsinformation och marknadsföring efter ett godkännande sker på ett korrekt och för Reumatikerförbundet varumärkesskyddande sätt.

Av denna anledning regleras i separat avtal användning av begrepp som Godkänd av Reumatikerförbundet eller annan motsvarande information. Praktiskt sker det normalt genom mailkommunikation. Avtalet reglerar också eventuell ersättning för att få använda godkänd av Reumatikerförbundet i marknadsföringen.

Alla tester sker under sekretess. Företagen avgör när och hur resultaten skall redovisas eller marknadsföras.

Våra samarbetspartners är