Varberg kursdeltagare

"Bra med konkreta verktyg för att bemöta/ta hand om dessa patienter"