Uppsala

"Ovärderligt att få se de verkliga fynden man letar efter i ledstatus."

"Bra patientutbildare som pedagogiskt visade och instruerade. Bra att få höra sjukhistorien bakom."

"Utmärkt handledning – Få utföra komplett undersökning med många fynd – Liten grupp."

"Mycket beundransvärt med patienter som ställer upp på detta!"

"Mycket givande som framtida läkare än vad 1t föreläsning hade varit, jättebra inslag i utbildningen som annars lätt blir allt för teoretisk."

"Bra inslag i utbildningen som jag önskar fanns en motsvarighet för hos fler patientgrupper."