Rolf Greiff

"En sak som jag tycker är jätteviktigt, det är  att vi har reumainstruktörer, som har blivit utbildade till det vi också kallar RA-instruktörer, de finns med i utbildningen som levande exempel för att de som går en vårdutbildning ska kunna klämma och känna och förstå vad det egentligen innebär att ha en inflammation."

"Ryggskolan handlar om att det ska bli en tidigare diagnos. Nu tar det i genomsnitt för kvinnor sju år och  i genomsnitt för män sex år att få diagnos. Det är alldeles för lång tid. "

Rolf Greiff, VD Reuma utveckling