Leif Hansson

"I primärvården möter fysioterapeuter väldigt många med onda ryggar. Vi har nu utvecklat en utbildning för fysioterapeuter där de får lära dig vad de ska titta på och fråga efter när det gäller personer med ryggbesvär. Genom att de får en manual och en kortare utbildning är det också de som först kan misstänka om det här kan vara en reumatisk sjukdom."

Leif Hansson, Konsult Reuma Utveckling