Eva Andersson

"Utbildningen om smärtskolan ger en djupare kompetens om smärta och smärtans mekanismer. Ger också ett perspektiv på att hälsan är en sak och smärtan kan vara en annan sak. Att jag trots min långvariga smärta kan få må så bra som möjligt."

"Informatörer från Reumatikerföreningen är en person som lever med smärta själv, och är därför trovärdig för deltagarna i kursen."

Eva Andersson, Leg. Arbetsterapeut