Elisabeth Enhörning

"Smärtskolan är jätteviktig. Den är till för människor som lever med långvarig smärtproblematik, och för de människorna som ligger i riskzonen för att utveckla smärta."

"Smärtan gör detta med dig och med din kropp, och vad kan du göra åt det? Det är det vi försöker ge verktyg till genom smärtskolan."

Elisabeth Enhörning, Leg. Sjukgymnast