Elin Löfberg

"Huvudmålet för  Reuma Utvecklings kursverksamhet för ryggkurserna är att tidigt upptäcka, ge rätt information om träning och behandling, och utvärdera effekten, så att man själv kan påverka sin livssituation i möjligaste mån."

Elin Löfberg, Verksamhetsombudsman