Om oss

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet.

Bolaget bedriver utvecklingsverksamhet, produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial och annan därmed förenlig verksamhet på för reumatiker angelägna områden.

Reuma Utveckling genomför tester av produkter och förpackningars hanterbarhet.

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar.

Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. 

Sedan 2001 deltar mer än 1000 vårdpersonal per år i Reuma Utvecklings fortbildningskurser.