Kontakt

Stina Nordström, Vd Reuma Utveckling AB

08 505 805 50

E-post

Helén Bäckafall, Administratör för Reumainstruktörer

08-505 805 19

E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskola, Artrosskola och Ryggskola

08-505 805 72
E-post

Annelie Norberg, Avtal & Kontrakt, Utbildningsansvarig Artrosskola och Smärtskola

08-505 805 35
E-post

Kerstin Engström, Kontaktperson förpackningstester, Lätt öppnat och Lätthanterligt

08-505 805 05
E-post

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm