Utbildningsansvarig på landsting

Boka en egen kurs! Vi gör också kursen Smärtskolan "Kunskap för livet" på beställning från olika landsting på den plats ni bestämmer. 

Smärtskolan "Kunskap för livet"

Evidensbaserad ledarutbildning för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Kursen som genomförs under 2 dagar innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. 

Efter genomgången kurs kan fysioterapeut och arbetsterapeut i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. 

Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar i livsstilen. 

Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken på "self-efficacy" principen.

Max 30 deltagare per kurs. Kontakta: Leif Salmonsson