Utbildningsansvarig på högskola inom vårdutbildningar

Vi erbjuder ledundersökningsteknik med RA -instruktör för studerande på läkarutbildningar, fysioterapi och arbetsterapiutbildningar under deras utbildning på Sveriges universitetssjukhus.

Målsättning

Att bidra till ökade möjligheter att känna igen tidig/oupptäckt reumatoid artrit, RA.

Att bidra med att känna igen symtom hos en patient med känd RA, men där sjukdomen gått in i en mer aktiv fas.

Att bidra till ökad förståelse för vad det innebär för patienten att leva med RA.

Kontakt på Reuma utveckling

Helén Bäckafall  08-505 805 19

Referens

Johan Wikner Överläkare, Med Dr, VO Internmedicin. Universitetslektor Institutionen för klinisk forskning och utbildning Karolinska Institutet Södersjukhuset.