Skapar förpackningar

Reuma Utveckling och Reumatikerförbundet arbetar för att företag ska erbjuda konsumenter lättöppnade förpackningar och lätthanterliga produkter.

1,5 miljoner människor i Sverige har nedsatt handfunktion, däribland många med reumatisk sjukdom. Produkter som utvecklas med hänsyn till nedsatt handfunktion gynnar alla konsumenter.

För företagen är det en allt viktigare konkurrensfaktor.

Reumatikerförbundet har tillsammans med Unicum, Nordisk Design för alla Center i Bollnäs och Functional Life (tidigare Testkonsulenterna på Spenshults reumatikersjukhus) utvecklat en metod för att med brukarpaneler testa produkters hanterbarhet. 

Metoden är utarbetad med stöd av myndigheter, branschorganisationer och företag. Vi medverkar i företags produktutveckling och genomför godkännandetester. 

Om du som företagare vill få en produkt testad kontakta Leif Salmonsson