För dig som…

Behöver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar kan vi erbjuda olika kurser och utbildningar.

För dig som tillverkar konsumentprodukter m.m. har vi möjligheter att testa produkterna och förpackningarnas hanterbarhet. 

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för sjukvårdpersonal. Vi genomför ofta dessa i samarbete med landsting eller högskolor. Du som är ansvarig för utbildningar på landsting eller högskola får gärna kontakta oss.

Vi har många duktiga föreläsare, utbildare men vill gärna engagera fler.

Många testpersoner är aktiva hos oss men vi vill väldigt gärna få fler.

Om du jobbar med design av konsumentprodukter förpackningar kan du få hjälp av oss med att testa om de är hanterbara för så många som möjligt.

Vi söker personer med reuamatoid artit RA som vill bli utbildade till RA-Instruktörer.

Hurra! Vi har fördjupad information om det som står ovan i listan till höger.