Smärtskolan är med på AT-Forum

Smärtskolan presenteras av bland annat Janne Bagge och Eva Andersson på AT-Forum 15-16 april i Göteborg.

Länk till AT Forum

Abstractet är skrivet av:Eva Andersson1, Jan Bagge2. 1Närhälsan Sörhaga Rehabmottagning, Alinsgås. 2Reuma Utveckling AB (Abstract id: 150402-M-302  programnummer 315)

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm