Reumainstruktörerna 20 år i Sverige

Tillsammans med  gruppledarna och alla Reumainstruktörer uppmärksammar vi 2015 runt om i landet att verksamheten har nu funnits i Sverige i 20 år.

Reuma Utveckling AB och Reumatikerförbundet genomför utbildningar inom diagnoserna reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterew, för personal inom hälso- och sjukvården samt vid vårdutbildningar m.m.

Vi kommer 2015 att genomföra 90-100 utbildningar i hela landet. Utbildningarna erbjuds som en del i vårdutbildningar och till personal inom primärvården. Instruktörsverksamhetens syfte och målsättning är tidig upptäckt/diagnostisering av reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit/Bechterews sjukdom (AS), förbättrad behandling och ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoser.

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm