Reumainstruktörer

"Kunskap som gör skillnad"
Reuma Utveckling AB och Reumatikerförbundet genomför utbildningar inom diagnoserna reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit (AS)/tidigare kallad Bechterew, för personal inom hälso- och sjukvården samt vid vårdutbildningar m.m. 

Tillsammans har vi under hösten 2014 genomfört cirka 100 utbildningar i hela landet. Utbildningarna erbjuds som en del i vårdutbildningar och till personal inom primärvården. Instruktörsverksamhetens syfte och målsättning är tidig upptäckt/diagnostisering av reumatoid artrit (RA), artros och ankyloserande spondylit/Bechterews sjukdom (AS), förbättrad behandling och ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoser.

Fakta

Instruktörsverksamhetens syfte och målsättning

  • Tidig upptäckt/diagnostisering av RA, Artros och AS 
  • Förbättrad behandling 
  • Ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoser

Målgrupp

  • Primärvården (läkare, fysioterapeuter med flera) 
  • Vårdpersonal under utbildning tex, medicine studerande

Utbildningen 

  • Utbildning ges enskilt för varje diagnos eller i kombination allt efter era behov 
  • Utbildningen innehåller föreläsning av specialist (läkare, fysioterapeut) samt praktisk undervisning av instruktör
  • Utbildningen hålls på er arbetsplats eller enligt önskemål 

Bokning och kostnader

Reuma Utveckling AB sluter avtal med berörda utbildningsinstitutioner enligt önskemål.

Vid frågor om bokning kontakta: Monica Nodhäll. 08 505 805 19. Skicka E-post

Vid frågor om upplägg och pris kontakta: Rolf Greiff, VD Reuma Utveckling AB 08-505 805 13, Skicka E-post

Svar på frågor

Vad är unikt med denna utbildning?

  • Specialutbildad patient (instruktör) undervisar tillsammans med reumatolog/ortoped och/eller sjukgymnast 
  • ”Hands on” undersökningsteknik och diagnostisering

Om Reuma Utveckling

Reuma Utveckling AB är helägt av Reumatikerförbundet.
Vill ni veta mer? Ring eller mejla Reuma Utveckling AB och Reumatikerförbundet.

Monica Nodhäll 08-505 805 19 Skicka E-post

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm