Ingrid Collin Hermansson

Ingrid Collin Hermansson är Marknadschef på Tetra Pak

Tetra Pak har samarbetat med Reumatiker förbundet, Reuma Utveckling och Unicum i snart 10 år. 

Vi försöker att vara ’ inklusiva’ i så hög grad som möjligt. Tetra Pak arbetar med många stora företag som producerar bl.a. mjölk- och juiceprodukter som tillsammans med oss vill göra förpackningar så  lättsålda och lätthanterliga för så många som möjligt. 

Hjälper testerna Tetra Pak  i utvecklingsarbetet? Ja, de ger oss en bra insikt för att förstå vad det är som är svårt men också vad det är som är bra. Testerna ger oss en bra vägledning i förpackningsutvecklingen

Hur ser du på framtiden, kommer det att bli bättre förpackningar och i så fall varför? Tetra Pak arbetar kontuinuerligt med att  göra våra förpackningar lättare att öppna och använda men också att förbättra dem i hela den sk värdekedjan. Som exempel får priset helst inte ökasamtidigt som förpackningarna ska skydda innehållet och vara så smarta för miljön som möjligt.

Vi är glada att vi idag har  10 förpackningar som är godkända av Reumatikerförbundet och vi arbetar för att det snart ska bli fler.