Smärtskolan

Smärtskolan "Kunskap för livet" Evidensbaserad ledarutbildning för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Denna kurs vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi under minst sex månader. Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeut och arbetsterapeut i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen.

"Smärtskolan är jätteviktig, den är till för människor som lever med långvarig smärtproblematik, och för de människor som ligger i riskzonen för att utveckla smärta" Elisabeth Enhörning, Leg. Sjukgymnast.

Kontakt om du behöver en informatör till smärtskolan