Ryggskolan

Ont i ryggen "Fysioterapeutens verktyg och metoder – undersökning, behandling, uppföljning"  

Syftet med denna utbildning är att upptäcka inflammatorisk ryggsjukdom i ett tidigt stadium. Idag tar det i genomsnitt 7 år för patienter med inflammatorisk ryggsjukdom att få rätt diagnos och rätt behandling.

Utbildningsmaterialet vänder sig framför allt till fysioterapeuter i öppenvården som ofta är de som först möter dessa icke diagnosticerade patienter. Materialet inkluderar information kring karakteristiska sjukdomsdrag, undersökning, behandling och uppföljning. Förhoppningen är att de insjuknade ska få snabb diagnos, rätt regim och behandling i ett tidigt skede.

Kursledare och föreläsare är Emma Haglund, specialistfysioterapeut vid Axess Medica Spenshult.