Emma Haglund

Doktor i medicinsk vetenskap, fysioterapeut med specialistkompetens i reumatologi FoU Spenshult, Hallands län sektionen för ekonomi och teknik; Idrottsfysiologi och hälsa, Halmstad högskola

Emma Haglund, har som legitimerad fysioterapeut arbetat med de reumatologiska sjukdomarna under största delen av tiden efter att hon tog examen för drygt 20 år sedan. Rötterna finns i Halland och det kliniska arbetet har utövats på Spenshults reumatikersjukhus. Efter en klinisk fördjupning till specialistsjukgymnast inom reumatologi, påbörjade Emma 2008 doktorandstudier med fokus på individer med Spondylartrit vid Lunds universitet, genom ett samarbete mellan avdelningen för reumatologi i Lund, rörelseorganens forskningsavdelning i Lund och FoU-Spenshult i Halland. Emma arbetar nu vidare med fortsatta projektet kring individer med spondylartrit genom FoU-Spenshult, övrig tid arbetar hon som universitetslektor på Halmstad högskola.