Sökning på ”RA”

Resultat 1–20 av 21

RA-Instruktörer i fotutbildning

...RA-Instruktörer i fotutbildning ra RA

Läs mer

RA-Instruktörer i hand- och handledsundersökning

...RA-Instruktörer i hand- och handledsundersökning ra-instruktorer-i-hand-och-hanledsundersokning Informatörer RA Reuma instruktörer Utbildning Reuma-klar-18.jpg Reuma-klar-1...

Läs mer

Filmen om hand- och handledsundersökning

...RA-instruktörer om hand- och handledsundersökning på Karolinska Universitetssjukhuset i höst. filmen-om-hand-och-handledsundersokning RA Reuma instruktörer Utbildning RA-instruktörer...

Läs mer

Östersund

...ra med autentisk patientutbildning!" "Patent perspektiv – Palpation av patient med RA – Palpationstips." ostersund-2013 reuma-utveckling-16.jpg

Läs mer

Helén Bäckafall

...ratör RA-instruktörerTelefon: 08-505 805 19E-post helen-backafall Reuma-klar-4.jpg

Läs mer

RA-Instructor training

...RA-Instructor training program.Our main objective of RA-Instructor training program is to improve rheumatology training of physicians, general practitioners, nurses, physiotherapists, occupational ...

Läs mer

Ra-instruktörs utbildning i Umeå

...rade utbildningar för blivande Ra-instruktörer, men om du är intresserad av att bli Ra-instruktör kan du kontakta Helén Bäckafall. Vad krävs för att bli RA-instruktörDu som levt med RA (reumatoid artr...

Läs mer

Vill bli RA-instruktör

...RA-instruktör Vad krävs för att bli RA-instruktör Du som levt med RA (reumatoid artrit) ett antal år och som har accepterat sjukdomen och skulle vilja få ut lite mer av den. Reuma Utveckling har...

Läs mer

Gruppledarträff för Ra-instuktörerna 29-30 augusti

...ra Ra-instruktörer. Under 2 dagar får de möjlighet att byta erfarenheter och blir informerade om vad som är på gång.   Är du intresserad av att arbeta som RA-instruktör? Vad krävs för att bli RA-instr...

Läs mer

Luleå

...ra att få höra patientens historia hur det börjat ändrats & utvecklas, bra att få undersöka en person med RA.""Egna patienten undervisar (unika perspektiv)" lulea-2013 reuma-utveckling-14.jpg...

Läs mer

Utbildningsansvarig på högskola inom vårdutbildningar

...RA -instruktör för studerande på läkarutbildningar, fysioterapi och arbetsterapiutbildningar under deras utbildning på Sveriges universitetssjukhus. Målsättning Att bidra till ökade möjlighete...

Läs mer

Reumainstruktörer

...RA, Artros och AS. Förbättrad behandling. Ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoser.MålgruppPrimärvården (läkare, fysioterapeuter med flera). Vårdpersonal under utbildning tex, ...

Läs mer

Reumainstruktörerna 20 år i Sverige

...RA), artros och ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterew, för personal inom hälso- och sjukvården samt vid vårdutbildningar m.m.Vi kommer 2015 att genomföra 90-100 utbildningar i hela l...

Läs mer

Rolf Greiff

82 Rolf Greiff "En sak som jag tycker är jätteviktigt, det är  att vi har reumainstruktörer, som har blivit utbildade till det vi också kallar RA-instruktörer, de finns med i utbildningen som levan...

Läs mer

Lena Tholsson

...ratör Reuma Utveckling lena-tholsson Lättöppnat och lätthanterligt RA Reuma instruktörer Ryggskolan Smärtskolan Utbildning Utveckling Lena-tholsson.png

Läs mer

Reumainstruktörer

...RA, Artros och AS Förbättrad behandling Ökad förståelse för vad det innebär att leva med dessa diagnoserMålgruppPrimärvården (läkare, fysioterapeuter med flera) Vårdpersonal under utbildning tex, medi...

Läs mer

För dig som…

...ra för så många som möjligt.Vi söker personer med reuamatoid artit RA som vill bli utbildade till RA-Instruktörer.Hurra! Vi har fördjupad information om det som står ovan i listan till höger. for ...

Läs mer

Våra tjänster

...rapeuter, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Sedan 2001 deltar mer än 1000 vårdpersonal per år i Reuma Utvecklings fortbildningskurser. vara-tjanster Förpackningar Kurs Lättöppnat ...

Läs mer

Umeå universitet

...rande, informativt, hands on!" "Man fick en bra inblick i hur det är att leva med RA utifrån hennes berättelse. Liten grupp gav möjlighet att känna på patientens leder, osv.""Bra att träffa patient...

Läs mer

Vill bli föreläsare

...ra verksamhetsområden och skulle vilja medverka som föreläsare, kontakta då oss.Om det gäller smärtskolor kontakta Annelie Norberg. E-post.Om det gäller utbilning av RA-instruktörer m.m. kontakta Helé...

Läs mer