Kontakt

Leif Salmonsson, VD

08-505 805 18

E-post

Helén Bäckafall, Administratör för Reumainstruktörer

08-505 805 19

E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskola, Artrosskola och Ryggskola

08-505 805 72
E-post

Annelie Norberg, Avtal & Kontrakt, Utbildningsansvarig Artrosskola och Smärtskola

08-505 805 35
E-post