Kontakt

Leif Salmonsson, VD och har hand om avtal och kontrakt

08-505 805 18
E-post

Helén Bäckafall, Administratör för Reumainstruktörer

08-505 805 19

E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskola och Ryggskola

08-505 805 72
E-post

Janne Bagge, kursledare och kontaktperson vad gäller kursinnehåll i Smärtskolan Kunskap för livet.

073-866 90 73
E-post