Kontakt

Leif Salmonsson, VD och har hand om avtal och kontrakt

08-505 805 18
E-post

Helén Bäckafall, Administratör för Reumainstruktörer

08-505 805 19

E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskola och Ryggskola

08-505 805 72
E-post

Annelie Norberg, Utbildningsansvarig Smärtskolan

08-505 805 35
E-post