Smärtskolan "Kunskap för livet" 7-8 maj i Stockholm 2019

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR.

Kurstillfälle 7 maj 08.308 maj 16.30 2019
Plats Stockholm
Omfattning 2 dagar 7-8 maj
Kursledare Annelie Norbrg
Kurssekreterare Lena Tholsson
Kundansvarig Leif Salmonsson
Anmäl dig till kursen

Kursinbjudan Smärtskolan "Kunskap för livet" 7-8 maj i Stockholm 2019

fibromyalgi, Kurs, Smärta smärtskola, Utbildning

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm