Smärtskolan "Kunskap för livet" 27-28 mars i Göteborg 2019

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR.

Kurstillfälle 27 mars 08.3028 mars 16.30 2019
Plats Dalheimers Hus i Göteborg
Omfattning 2 dagar 27-28 mars 2019
Kursledare Annelie Norberg
Kurssekreterare Lena Tholsson
Kundansvarig Leif Salmonsson
Anmäl dig till kursen

Kursinbjudan Smärtskolan "Kunskp för livet" 27-28 mars i Göteborg 2019

fibromyalgi, Kurs, smärtskola, Utbildning

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm