Smärtskolan "Kunskap för livet" 11-12 november i Stockholm 2019

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi

Kursen innehåller praktisk tillämpning av aktuell forskning kring långvarig smärta eller fibromyalgi. Efter genomgången kurs kan fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team tillsammans med reumatikerföreningar genomföra Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen. Programmet utgår från ett biopsykosocialt perspektiv på hälsa och pedagogiken bygger på "self-efficacy" principer. Kan tjäna som grund för MMR.

Kursen genomförs i samarbete med Smärtcentrum Högspecialiserad Smärtrehabilitering Danderyds sjukhus.

Kursen kostar 4.500 kronor exkl. moms i priset ingår allt material, för-eftermiddagsfika och lunch.

Vid anmälan till kursen meddela eventuellt behov av specialkost. 


Kurstillfälle 11 november 08.3012 november 16.30 2019
Plats Scandic hotell Klara
Omfattning 2 dagar 11-12 november 2019
Kursledare Annelie Norberg
Kurssekreterare Lena Tholsson
Kundansvarig Annelie Norberg
Anmäl dig till kursen

Kurs, Smärta, Smärta smärtskola, Smärtskolan, Utbildning

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm