Handledarutbildning Artrosskolan i Malmö

Erbjud dina patienter att gå Artrosskolan

Evidensbaserad 2-dagars handledarutbildning som ger dig kunskap för att själv eller i team kunna leda Artrosskolan med dina patienter. Materialet är framtaget av kunniga forskare inom området. Utbildningen genomförs av fysioterapeuter samt föreläsningar av forskare.
Reumatikerförbundets Artrosskola är framåtblickande och hoppingivande, den ger kunskap och redskap för förändring, konkreta tips och goda råd. Kursen är indelad i fyra teman: Att leva med artros, Aktiv med artros, Hälsosamma levnadsvanor och Träning & Tester.


Pris 4 800 kronor exkl. moms

I kurspriset ingår handledarmaterial, deltagarmaterial samt för-eftermiddags fika och lunch. Meddela om specialkost önskas.

Kurstillfälle 14 november 08.3015 november 16.30
Plats Comfort Hotel Malmö
Omfattning 2 dagar 14-15 november 2019
Kursledare Annelie Norberg
Kurssekreterare Lena Tholsson
Anmäl dig till kursen

Artos, Artrosskola, Kurs, Utbildning

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm