Artrosskolan på distans november 2020

Evidensbaserad handledarutbildning som ger dig kunskap för att själv eller i team kunna leda Artrosskolan med dina patienter. Materialet är framtaget av kunniga forskare inom området. Utbildningen genomförs av fysioterapeuter samt föreläsningar av forskare.

Reumatikerförbundets Artrosskola är framåtblickande och hoppingivande, den ger kunskap och redskap för förändring, konkreta tips och goda råd. Kursen är indelad i fyra teman: Att leva med artros, Aktiv med artros, Hälsosamma levnadsvanor och Träning & Tester

Delar ur handledarutbildning för Artrosskolan

Hösten 2020

Den störta delen handlar om hur du ska kunna genomföra Artrosskolan i praktiken med kursledare som är kliniskt praktiserande fysioterapeuter/leg sjukgymnaster med flera års erfarenhet av att själva genomföra Artrosskolor.

Föreläsning om diagnosen artros av André Struglice, docent i Experimentell Ortopedi.

Föreläsning om träning vid artros av Eva Ageberg, professor i idrottsvetenskap, fysioterapi.


Kursen är upplagd på fyra tillfällen:

Tillfälle 1 den 6 november klockan: 09.00-12.00

Tillfälle 2 den 13 november kolan 09.00-12.00

Tillfälle 3 den 20 november klockan 09.00-11.00

Tillfälle 4 den 27 november klockan 13:15-15:15


Kursen genomförs i Zoom, en länk kommer att skickas till er e-post adress inför kursen.


Specialpris för detta kurstillfälle 4 400 kr exkl. moms (ordinarie pris 4 800 kr exkl. moms).

 

Om du vill delta på denna kurs vill jag ha din anmälan senast den 29 september.

Skicka ett mail till lena.tholsson@reumatiker.se med följande uppgifter:

 

Namn + e-post adress

Profession

Faktura adress + faktura referens

Postadress till arbetsplatsen ( så jag kan skicka kursmaterialet till dig).


Varmt välkommen med din anmälan


Kurstillfälle 6 november 09.0027 november 15.15 2020

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm