Verksamhet 2014

En kort sammanfattning av Reuma-instruktörsverksamheten 2014

Vi hade gruppledarmöte i början av året, där deltog 8 av de 9 gruppledarna som finns i landet. Under året har det varit 35 aktiva RA-instruktörer och 2 aktiva AS-instruktörer.

Vi har undervisat på följande läkarstuderandeutbildningar:

Malmö 16 tillfällen, Lund 16 tillfällen, Helsingborg 16 tillfällen, Göteborg 26 tillfällen, Linköping 6 tillfällen, Stockholm 54 tillfällen på Södersjukhuset, Karolinska Solna och Karolinska Huddinge, Uppsala 21 tillfällen, Sundsvall 4 tillfällen, Östersund 4 tillfällen, Luleå 2 tillfällen och Umeå 21 tillfällen totalt 186 tillfällen. 2 ggr/år besöker vi Axelsons fotvårdskolor i Malmö, Göteborg och Stockholm

  • Numera deltar vi på sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Linköping 2 ggr/år.
  • Arbetsterapiutbildningen i Norrköping medverkar vi på 2 ggr/år.
  • Vi är 2 ggr/år på Falu lasarett som har reumatologidag för AT -läkare i området.
  • Vid en ST- läkarutbildning i Göteborg.
  • Ultraljud och ledstatus för sjuksköterskor i Linköping.
  • I år hos sjukgymnaster på en privat hälsocentral i Stockholm.
  • Vi har deltagit på Ultraljudsundersökningsutbildning för reumatologer som arrangeras av AbbVie.  
  • Under året har vi medverkat på en utbildning som sjuksköterskor på reumatologklinikerna har genomgått för att lära sig ta ledstatus.
  • Vi deltar på OSCE-prov, vilket är ett praktiskt prov för läkarkandidater där de skall visa sina kunskaper i ledundersökning, där vi tillsammans med läraren bedömer deras kunskaper

Vi kommer 2015 att göra en utbildning för att få fler RA-instruktörer. Har du någon i din närhet med RA och som du skulle kunna tänka vara lämplig att bli RA-instruktör, så fråga om intresse finns och ge mig kontakt uppgifter.

Vi behöver utökning framförallt i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.