Utveckling av ”Smärtskolan – Kunskap för livet”

Lördagen den 31 januari samlades sju av våra medverkande föreläsare en heldag i Göteborg för att diskutera utveckling av  Reuma Utvecklings och Reumatikerförbundets ”Smärtskolan – Kunskap för livet” , som är främst för primärvården.  

I en oerhört positiv stämning, trots lördagsarbete, nagelfors såväl själva skolornas innehåll som våra kurser där vi utbildar sjukgymnaster och arbetsterapeuter till kursledare för smärtskolan. Bättre verktyg för att hitta behövande smärtpatienter var en viktig faktor, liksom hur vi kan förbättra uppföljning och utvärdering. Vi behöver också tydliggöra i materialet hur man kan acceptera sin smärta utan att ge upp, eftersom det är nödvändigt för att komma vidare.

När det gäller själva kurserna så kommer vi att pröva en ny pedagogisk modell, där vi efter en faktadag, går över till att sätta deltagarna i en regelrätt smärtskola själva. Vi tror att uppleva direkt ger en bättre bild än att berätta hur. Vi får se vad deltagarna tycker. Första försöket denna vecka. Här smides medan det är varmt. Ett tryckt deltagarmaterial bör också tas fram som kan delas ut vid första träffen. Ett stort tack till alla som medverkade.

Jan Bagge      

Kvalitetsansvarig för Smärtskolan "kunskap för livet"