Träff för medlemmar med RA den10 februari, 2015

Den 10 februari har vi en träff för medlemmar med RA i reumatikerföreningen i Stockholm. Då demonstrerar vi hur en ledundersökning går till och beskriver vad en reumainstruktör gör, för att förhoppningsvis värva nya instruktörer.

Kommentar från Smärtskolan

”Bra fokus på både fysisk träning och balans i vardagslivet"
Deltagare på Smärtskolan

Kommentar från vår kurs "Ont i ryggen"

"Bra med patient perspektivet"
Deltagare Stockholm