Reumadagarna 1-4 september i Tylösand

"Smärtskolan - Kunskap för livet" presenterad på Reumadagarna !
- som slog deltagarrekord med över 450 deltagare.

Reumadagarna genomfördes 1-4 september i Tylösand utanför Halmstad. Det är Svensk Reumatologisk förenings årliga möte för att avhandla främst forskning och kliniska nyheter inom reumatologiska fältet. Numera deltar även såväl sjuksköterskor, fysioterapeuter som arbetsterapeuter, och även patienterna i form av Reumatikerförbundet. Långvarig smärta har kommit att uppmärksammas alltmer och togs upp i såväl Stefan Bergmans öppningsföreläsning som dag tvås seminarium som smärta vid reumatoid artrit RA. Fibromyalgi är tex 10 gånger vanligare vid RA än bland normalbefolkningen. Man kan kort säga att smärta behöver ofta behandlas separat från den inflammatoriska behandlingen.
Ett seminarium om klimatvård vid RA och AS visade att den, väl utförd, även har effekt på smärtan. Andra visade att fysisk träning har effekt på inflammationen, men att det krävs att man verkligen tar i och tränar regelbundet. Mot smärta vet vi ju att all fysisk aktivitet gör nytta!

Vår poster hängde uppe med handouts och kunde beskådas under konferensen.
Stefan Bergman underströk i sitt anförande avslutningsvis:

- Att långvarig smärta sälla är lokal, dvs den tenderar att sprida sig.
- Att långvarig utbredd smärta har andra bestämningsfaktorer än akut smärta.
- Att utbredd smärta ger dubbel risk för andra allvarliga medicinska tillstånd.
- Att långvarig och utbredd smärta är vanlig även bland ungdomar.
- Att långvarig och utbredd smärta är vanlig och kräver tidiga insatser.

Janne Bagge