Nu har vi lanserat

Reumatikerförbundets helägda bolag Reuma Utveckling AB lanserade den 1 december vår spännande hemsida www.reumautveckling.se.


Bolagsstyrelsens ordförande Anne Carlsson var mycket nöjd med sidan. Anne är säker på att den kommer att profilera bolagets utvecklingsverksamhet, produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial, utbildningsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet på för reumatiker angelägna områden.

Reuma Utveckling genomför ju även tester av produkter och förpackningars hanterbarhet och fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar.