Aktuellt

Utbildning för nya Ra-instruktörer

Den 15-16 februari genomför Reuma Utveckling en utbildning i Halmstad där nya RA-instruktörer kommer att utbildas. Det är en 2-dagas utbildning med efterföljande examination. En färdigutbildad instruktör undervisar i första hand läkarstudenter under deras placering på Reumatologen på landets universitet.
Läs mer

Smärtskolan "Kunskp för livet" 30-31 januari i Malmköping 2018

Evidensbaserad ledarutbildning som vänder sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som under minst sex månader arbetat kliniskt med patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi, denna kurs sker i samarbete med Sörmlands läns landsting. För anmälan kontakta Gunnel Petersson
Läs mer

RA-instruktörer medverkar på distriktsläkarkonferens

På distriktläkarkonferensen i Göteborg den 7 april, kommer 3 av våra RA-instruktörer att medverka. Utbildningen kommer att handla om reumatologi och genomförs i Sahlgrenska Universitetssjukhuset regi.
Läs mer

Besök från Cyperns motsvarighet till Reumatikerförbundet

I slutet av maj var vi med i ett projekt tillsammans med Reumatikerförbundet, när det kom besök från organisationen Cyprus-League-against-rheumatism som är Cyperns motsvarighet till Reumatikerförbundet.
Läs mer

Reumadagarna 1-4 september i Tylösand

"Smärtskolan - Kunskap för livet" presenterad på Reumadagarna !
- som slog deltagarrekord med över 450 deltagare.
Läs mer